تبلیغات
سُکوتــــِ تنهاییـــ مـَـنـــــ.... - ....:)


بـبوسیـدش .. حتما ً قبـل ِ خواب ببـوسیـدش!

حتی اگه با هم دعـوای ِ بـدی کرده باش...یـد ..

حتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِ کوفتـی خسته شـده ..

... حتی اگه برچسـب ِ ” بد اخـلاق ” بهـتون چسبـونده باشه !

ببوسیـدش ..

... حتی اگه بهتـون گیر ِ بیخـود داده باشه ..

گفته باشه از لباسـی که شما عاشقشین متنفـره ! ..

نفهمیـده باشه شما موهـاتون رو مِش کردین !

ببـوسیـدش ..

حتی اگه بـوی ِ عرق و خستگی میـده ..

حتی اگه یـادش میـره جواب سلام ِ شما رو بـده ..

حتی اگه خیلی وقته براتـون گُـل نخـریده !

ببوسیـدش ..

وقتی زیرپیـرهنی سفیـد ِ حلقه ای پوشیـده و بـازوهای ِ سفیـدش رو

با اون پیـچ ِ ماهیچه ای ِ مردونه انداخته بیـرون ..

وقتی صورتش ته ریش ِ جذابی داره .. وقتی صداش خسته ُ خمار ِ خوابه !

بـبوسیـدش ..

حتی اگه شما رو رنجـونده و غـرورش نمیذاره دلجـویی کنه ..

حتی اگه گرسنه اس و با شما مثل ِ آشپـز ِ دربـارش برخـورد می کنه ..

حتی اگه یادش میـره ازتـون تشـکر کنه !بـبوسیـدش ..

وقتی شمـا رو وسـط ِ آرایش کردن می بوسه ..

وقتی باهاتـون کُشتـی می گیـره و مثل ِ پـَر از رو زمین بلنـدتون می کنه .. !

وقتی تو دلتنگی هاتون داوطلبانه می بردتـون بیـرون و شما رو تو شهـر می گردونه .. !

بـبوسیـدش ..

حتماً قبـل ِ خـواب ببـوسیـدش!

شایـد فـردایی نباشـه …

شایـد شما فـردا نباشیـد …

شایـد اون فـردا نباشـه.....تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : zahra | نظرات